Styrelsen för Finlands Scouter träffade president Niinistö

Styrelsen för Finlands Scouter träffade president Niinistö på Gullranda. Foto: Katri Makkonen/Republikens presidents kansli.

Styrelsen för Finlands Scouter träffade president Niinistö på Gullranda. Foto: Katri Makkonen/Republikens presidents kansli.

President Sauli Niinistö träffade medlemmarna i styrelsen för Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry på Gullranda den 29 juni 2017.

”Scouterna är kanske den mångsidigaste hobbyorganisationen i Finland”, konstaterade presidenten med den scouthalsduk som han fick av styrelsen runt halsen.

”Det sägs att en del unga inte längre har sådana naturliga färdigheter som att göra upp eld eller släcka en eld. Scoutingen har en sådan dimension, och scoutingen ger också ledarskapserfarenhet.”

Medlemmen i Finlands Scouters styrelse Katriina Valkeapää överräckte en halsduk till presidenten på Gullranda. Foto: Katri Makkonen/Republikens presidents kansli.

Medlemmen i Finlands Scouters styrelse Katriina Valkeapää överräckte en halsduk till presidenten på Gullranda. Foto: Katri Makkonen/Republikens presidents kansli.

Vid besöket diskuterades bland annat naturens betydelse, scoutverksamheten som främjare av bättre ledarskap samt frivilligarbete och framförallt förebyggande av marginalisering bland barn och unga.

Presidenten berömde också scoutrörelsen för att det är så låg tröskel att gå med i verksamheten, även ur ekonomisk synvinkel. I Finland deltar årligen cirka 65 000 människor i scouternas verksamhet. Republikens president Sauli Niinistö är Finlands Scouters beskyddare.