Talludden nytt hem för två UNICEF-dockor

Dockorna tillverkade av frivilliggruppen i Raseborg föreställer ett finländskt och ett nigerianskt barn. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Dockorna tillverkade av frivilliggruppen i Raseborg föreställer ett finländskt och ett nigerianskt barn. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Fru Jenni Haukio överräcktes två UNICEF-dockor på Talludden den 30 oktober. Dockorna, som är tillverkade av den frivilliga UNICEF-gruppen i Raseborg, föreställer ett finländskt och ett nigerianskt barn.

”Ert arbete är värdefullt och mycket imponerande”, sade fru Haukio. Frivilliggruppen berättade att dockorna görs för hand av återvinningsmaterial, till exempel av gamla ylletröjor. Dockgruppen i Raseborg inledde sin verksamhet 2004 och har hittills samlat in ca 120 000 euro.

I UNICEF-kampanjen får varje handgjord docka ett hem i en familj som ger en donation till UNICEF. Donationerna används till att främja barns tillgång till utbildning och god hälsa och till att stödja barnskyddet. I Finland startade dockkampanjen 2002. Sedan dess har man samlat in sammanlagt ca 900 000 euro genom att sälja UNICEF-dockor.

Yvonne Korenius, ordförande för den frivilliga UNICEF-gruppen i Raseborg, berättar om dockorna. Vid överräckningen av dockorna medverkade även dockmakaren Anna Wickholm, chefen för UNICEFs volontärverksamhet Lena Jolkkonen och ordföranden för Raseborgs stadsfullmäktige och dockfadder Linnéa Henriksson. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli