Tysklands förbundspresident i Finland – President Niinistö: ”Vi behöver en stark Europeisk union för att få den europeiska rösten hörd i världen” 

Tysklands förbundspresident Frank-Walter Steinmeier anlände till Finland måndagen den 17 september 2018 för ett tre dagar långt statsbesök tillsammans med sin maka fru Elke Büdenbender. Värdar för besöket är republikens president Sauli Niinistö och fru Jenni Haukio.

Besöket inleddes på förmiddagen med en välkomstceremoni som på grund av regnvädret undantagsvis hölls i Spegelsalen inne på Presidentens slott.

Efter välkomstceremonin förde presidenterna officiella diskussioner om bland annat säkerheten i Europa och andra aktuella internationella frågor såsom relationerna till Ryssland och Förenta staterna samt demokratins framtid.

Diskussion om säkerheten i Europa

Under den gemensamma presskonferensen efter diskussionerna förde presidenterna särskilt fram sitt samtal om säkerheten i Europa.

”Jag är väldigt glad över att man nu allt oftare diskuterar hur Europa skulle kunna bära större ansvar för sin egen säkerhet”, konstaterade president Niinistö. Han fortsatte med att poängtera hur viktigt det är att EU-länderna äntligen sinsemellan har börjat tala om vad skyldigheten att ge ömsesidigt bistånd enligt Lissabonfördraget innebär: ”Vi har talat om artikel 42.7 i Lissabonfördraget. Själv har jag säkert fört den på tal redan i tio års tid. Det är mycket bra att vi nu, i enlighet med innebörden i fördraget, kan föra en diskussion om den mellan regeringar, alltså bilateralt.”

Enligt president Niinistö behövs ett starkt Europa och en stark Europeisk union för att trygga säkerheten, men också för att säkerställa att de frågor som är viktiga för européer uppmärksammas ute i världen. ”Det är viktigt att vi kan göra oss bättre hörda och föra fram våra tankar om demokrati, mänskliga rättigheter och demokratisk ordning. Det har vi alltid strävat efter, men nu ger den inre styrkan pondus åt vår röst utåt.”

Relationerna till Förenta staterna och Ryssland

Presidenterna berättade att de också hade talat om relationerna till Förenta staterna och Ryssland.

I fråga om Förenta staterna nämnde president Niinistö att han anser det angeläget att betona vikten och värdet av den transatlantiska relationen, ett värde som inte kan mätas i pengar. ”Vissa abstrakta företeelser har ett eget immateriellt värde som likväl är lika viktigt som det monetära värdet på en nyttighet. Det här är ett budskap som vi nu utan tvivel har skäl förmedla till Förenta staterna.”

Vad gäller relationerna till Ryssland upprepade president Niinistö sin åsikt om att trots att landet vill närma sig Europa kan det inte göra det samtidigt på två olika spår: ”Ryssland kan inte vara ute efter ekonomiskt samarbete och samtidigt låta bli att föra framåt en lösning i Östra Ukraina. Så kan det inte fungera. Det är därför sanktioner har vidtagits och detta budskap har också ryssarna blivit underrättade om.”

Efter de officiella diskussionerna fortsatte presidenternas program med en lunch på inbjudan av Helsingfors stad. På måndagen träffade förbundspresident Steinmeier också riksdagens talman Paula Risikko och besökte isbrytaren Polaris. Måndagen avslutades med en festmiddag på Presidentens slott med president Niinistö och fru Haukio som värdar.

Tisdagen den 18 september träffade förbundspresident Steinmeier statsminister Juha Sipilä på Villa Bjälbo. Dessutom nedlade han en krans på Sandudds begravningsplats, besökte företagsbyn Me & MyCity i Esbo och gjorde ett besök till Sveaborg. På kvällen stod det tyska förbundspresidentparet värd för en mottagning på Tysklands ambassad i Finland.

Onsdagen den 19 september reser det tyska presidentparet till Uleåborg där de besöker bland annat Uleåborgs universitet.