Promenadjippo vid Tölöviken förde fram behovet av att vi möter varandra och förstår varandra

Promenadjippot lockade hundratals deltagare till Tölöviken i Helsingfors. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Promenadjippot lockade hundratals deltagare till Tölöviken i Helsingfors. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö utmanade under sin födelsedagsvecka finländarna att motionera och diskutera. Under ett promenadjippo söndagen den 27 augusti vandrade presidenten tillsammans med hundratals deltagare runt Tölöviken och förde samtal om aktuella angelägenheter.

Syftet med jippot var att utmana finländarna att motionera mera och att växelverka med varandra. Under promenaden fanns det gott om tid för deltagarna att utbyta tankar med varandra.

Efter promenaden sade president Niinistö till medierna att han var bekymrad över att både finländarnas kondition och det finländska diskussionsklimatet har försämrats. ”Avbrottet i det sociala umgänget under covid lärde människor att uttrycka sig i skrift och via en skärm, vilket fick språkbruket att utvecklas i lite fel riktning. Så här ansikte mot ansikte är det antagligen lättare att göra sig förstådd, eller åtminstone att komma fram till att jag tycker på ett sätt och du på ett annat, men trots det kan vi ha ett samtal.”

Enligt presidenten behöver man inte vara av samma åsikt när man diskuterar. Däremot är det viktigt att försöka förstå att någon tänker på ett annat sätt än man själv. Förståelse betyder inte acceptans, även om man ibland kan hitta något gemensamt i sätten att tänka.

Presidenten konstaterade också att det är lätt att kombinera motion och diskussion. ”Många har motion och idrott som fritidsintresse, till exempel olika lagspel. Då finns det förstås möjlighet till växelverkan. Men även för dem som inte är så organiserade är promenader utmärkta. Jag tycker att det är en bra idé att be den granne som du känner minst på en promenad, eller den kollega på jobbet som du sällan pratar med”, föreslog han.

Enligt presidenten skulle ett sätt att få finländarna att röra på sig mer vara att få dem att inse att motion inte kräver någon särskild plats eller arena att gå till. Dessutom behöver man inte ställa krav på någon annan än sig själv.

Människor har deltagit i motionsutmaningen på olika sätt runt om i Finland. Till exempel har städer och kommuner aktivt utmanat varandra och arrangerat olika motionsrelaterade evenemang.