Uruguays president på arbetsbesök i Finland

Copyright © Republikens presidents kansli

Copyright © Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö träffade onsdagen den 17 september sin uruguayske kollega José Mujica i Helsingfors. Det var det första besöket på statschefsnivå mellan länderna. ”Det finns en god orsak till denna historiska händelse. Relationerna mellan våra länder, särskilt när det gäller skogsbruket, har utvecklats mycket snabbt”, sade president Niinistö vid en presskonferens efter mötet.

Trots att handeln mellan Finland och Uruguay ännu i början av årtusendet låg på en mycket anspråkslös nivå placerar sig Uruguay av de latinamerikanska länderna på sjunde plats bland Finlands handelspartner. President Niinistö tackade president Mujica för dennes stöd i fråga om finländska cellulosainvesteringar i Uruguay. ”Finländska investeringar var aktuella redan under min tid vid Europeiska investeringsbanken. Det är fint att vi fått till stånd resultat”, sade president Niinistö.

Enligt president Niinistö var det lätt att etablera en dialog mellan två små länder, och man diskuterade även stora frågor vid mötet. ”Två små länder kommer bra överens och ser ibland också sådant som kanske ett större land är blint för. Därför diskuterade vi även mycket om den globala framtiden, hur maktrelationerna uppkommer, vad som händer i Sydamerika och vad som händer i Europa”, sammanfattade president Niinistö diskussionerna.

Enligt president Mujica är Finland ett viktigt land för Uruguay, ett land vars framgång Uruguay har mycket att lära av. Mujica tackade Finland för investeringarna, och önskade att även det tekniska och vetenskapliga samarbetet ska utvidgas i framtiden.
President Mujica försäkrade att Uruguays ekonomiska linje inte kommer att förändras med det kommande presidentskiftet, och att den investeringstrend som pågått under de senaste åren kommmer att fortsätta oförändrad. ”Vår starka investeringspolitik har varit en underlättande faktor i detta. Vi önskar fritt samarbete med de regeringar som vill investera i vårt land”, sade president Mujica.

På frågan vad presidentskapet har lärt honom svarade president Mujica: ”För det omöjliga måste man göra lite större ansträngningar. Och vi kommer aldrig att lyckas röra vid himlen med händerna.”

President Mujica gjorde ett tre dagar långt arbetsbesök i Finland den 15–17 september 2014. Efter sitt officiella sammanträde fortsatte presidenterna diskussionerna under en arbetslunch. Under sitt besök träffade president Mujica också statsminister Alexander Stubb och besökte UPM:s Biofore-hus.