Utbildning och innovationer teman under besöket av Brasiliens president

Copyright © Republikens presidents kansli

Copyright © Republikens presidents kansli

Utbildning, forskning och innovationsverksamhet är teman som framhålls starkt vid Brasiliens president Dilma Rousseffs besök i Finland den 19–20 oktober. Republikens president Sauli Niinistö tog emot gästen på Presidentens slott tisdagen den 20 oktober.

”President Rousseff har lyft fram reformerna inom undervisningssektorn som regeringens huvudtema. Vi presenterar mycket gärna Finlands kunnande på detta område”, sade president Niinistö vid presskonferensen. ”Samarbetet har kommit bra i gång bl.a. när det gäller student- och utbildningsutbyte och lärarutbildning. Vi har en gemensam strävan och ett gemensamt intresse att öka och fördjupa detta samarbete ytterligare.”

Enligt president Niinistö är möjligheterna att utveckla handeln och investeringarna mellan Finland och Brasilien mycket lovande. ”Ur ett nationalekonomiskt perspektiv är Brasilien den sjunde största staten i världen och Finlands största handelspartner i Latinamerika. Cirka 50 finländska företag har investerat i Brasilien. Vi önskar även brasilianska företag välkomna att investera i Finland.”

”Vi diskuterade även miljö- och klimatfrågor. Ett gemensamt intresse är produktionen av biobränslen, något som sker i stor skala i Brasilien”, sade president Niinistö.

Brasilien intresserar finländarna även i fortsättningen. ”Jag kan försäkra att hela det finska folkets blickar riktas mot Brasilien, eller åtminstone mot tv-apparaterna under de olympiska spelen nästa sommar. Vi önskar alla framgång även i detta!”, sade president Niinistö.

Bilder

Besök av Brasiliens president Dilma Rousseff den 19–20 oktober. Copyright © Republikens presidents kansli Besök av Brasiliens president Dilma Rousseff den 19–20 oktober. Copyright © Republikens presidents kansli Besök av Brasiliens president Dilma Rousseff den 19–20 oktober. Copyright © Republikens presidents kansli
Besök av Brasiliens president Dilma Rousseff den 19–20 oktober. Copyright © Republikens presidents kansli Besök av Brasiliens president Dilma Rousseff den 19–20 oktober. Copyright © Republikens presidents kansli Besök av Brasiliens president Dilma Rousseff den 19–20 oktober. Copyright © Republikens presidents kansli
Besök av Brasiliens president Dilma Rousseff den 19–20 oktober. Copyright © Republikens presidents kansli Besök av Brasiliens president Dilma Rousseff den 19–20 oktober. Copyright © Republikens presidents kansli Besök av Brasiliens president Dilma Rousseff den 19–20 oktober. Copyright © Republikens presidents kansli