Utbildning och vågkraft – president Niinistö besökte mellersta Nyland

Copyright © Tasavallan presidentin kanslia

Eleverna på skolan Jokelan koulu i Tusby var intresserade av presidentens åsikter om bl.a. krisen i Ukraina och läget i Syrien, arbetslösheten, Nato och flyktingpolitiken.

Republikens president Sauli Niinistö besökte Kervo, Tusby och Träskända onsdagen den 18 november.

Programmet började vid skolan Savion koulu i Kervo, där president Niinistö först bekantade sig med programmet Tasku, som främjar den utbildningsmässiga jämställdheten, samt med undervisningen och eleverna. Presidenten träffade även stadens ledning.

I skolans tio specialklasser finns elever i allt från förskoleundervisning till unga som går ut grundskolan. Andelen elever med främmande modersmål är nästan 10 procent i den grundläggande utbildningen och den är ännu större i förskoleverksamheten, berättade sektorschefen Tina Larsson. Systemet med familjehandledare har visat sig fungera bra och kontakterna mellan skolan och hemmet är viktiga i Tasku-programmet.

Copyright © Tasavallan presidentin kanslia

Programmet började vid skolan Savion koulu i Kervo, där president Niinistö först bekantade sig med programmet Tasku.

Helhjärtat i Tusby

Från Kervo fortsatte presidenten till skolan Jokelan koulu i Tusby, där högstadie- och gymnasieelevernas frågestund stod på programmet. I sitt öppningstal uppmuntrade presidenten de unga att studera och hitta sådant att göra som man verkligen gillar. ˮDet finns inget som är så bra för en människa som att få ett jobb som samtidigt är en hobby. Att man går in helhjärtat för det man görˮ.

Eleverna var intresserade av presidentens åsikter om bl.a. krisen i Ukraina och läget i Syrien, arbetslösheten, Nato och flyktingpolitiken.

Presidenten konstaterade att vår kapacitet att ta emot flyktingar prövas. Enligt honom borde också beslutsfattarna se sig i spegeln eftersom tecken på detta kunde skönjas i Sydeuropa. ˮVi förstod inte att vi en vacker dag ställs inför migrationsströmmar och att det sker med en skräll, som det nu gjordeˮ.

Även presidentens fritidsintressen, barndom och arbete intresserade eleverna. ˮMest fascinerande är det höga tempot, att det händer något hela tiden. Man blir så att säga inte försoffad. Naturligtvis kan stora och svåra frågor också vara tråkiga, men de är ändå utmanande och håller en alertˮ, sade presidenten.

Vågkraft i Träskända

Copyright © Tasavallan presidentin kanslia

President Niinistö bekantade sig med hur tekniken som utnyttjar förnybar vågkraft kan optimeras för olika förhållanden.

I Träskända deltog president Niinistö i invigningen av företaget AW-Energys testnings- och provdriftsanläggning. Företaget utvecklar vågkraftsteknologi. Efter att anläggningen högtidligt hade startats bekantade sig presidenten med hur tekniken som utnyttjar förnybar vågkraft kan optimeras för olika förhållanden. Enligt verkställande direktör John Liljelund finns det en väldig, 7 200 gigawatts, global potential i vågkraften. ˮVågkraften kan bli en motsvarande exportprodukt för Finland, som vindkraften är för Danmarkˮ, sade Liljelund. AW-Energys WaweRoller är ursprungligen dykaren Rauno Koivusaaris idé och en vågkraftspark har redan etablerats på Portugals kust.

Som avslutning på besöket i mellersta Nyland träffade president Niinistö allmänheten i entrén till Prisma i Träskända. Trots regnvädret hade det samlats ett stort antal stadsbor för att diskutera och skaka hand med presidenten. Det knäpptes även några selfies.

Copyright © Tasavallan presidentin kanslia

President Niinistö träffade allmänheten i entrén till Prisma i Träskända.