”Vi behöver företagare som riskbärare – och de är värda all uppskattning” – president Niinistö deltog i företagardelegationens höstmöte vid Finlands Näringsliv EK

President Niinistö talade på företagardelegationens höstmöte vid Finlands Näringsliv EK. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö besökte Finlands Näringsliv EK torsdagen den 21 oktober för att delta i företagardelegationens höstmöte.

I sitt anförande konstaterade president Niinistö att coronakrisen har lärt oss att det finländska samhället klarar av även svåra, överraskande kriser. Dessutom framhöll han företagarnas roll som en viktig hörnsten för hela det finländska välfärdssamhället. ”Riskbärare behövs – och de är värda all uppskattning”, påpekade president Niinistö med avseende på företagandets betydelse i samhället.

Efter anförandet intervjuade redaktör Jari Korkki presidenten om aktuella ekonomiska och politiska teman. Teman som togs upp i diskussionen var bland annat hur Finland klarat coronakrisen, den europeiska ekonomiska politikens framtid och skapandet av tillväxtförutsättningar under den period av ekonomisk tillväxt som följer på coronakrisen.

President Niinistö intervjuades av Jari Korkki. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli