”Vi vet, vi kan och vi är värdefulla” – temat för #GirlsTakeover-dagen var kunskapens inverkan på jämställdheten

Nella Salminen, 16 år, var arbetspar med republikens president Sauli Niinistö på #GirlsTakeover-dagen onsdagen den 6 oktober 2021, som ordnas av barnrättsorganisationen Plan International. I år är syftet med kampanjen att lyfta fram hur kunskap inverkar på jämställdheten.

Dagen inleddes på Talludden, där president Niinistö och Salminen deltog i det virtuella evenemanget Reuters IMPACT, som arrangeras av den internationella nyhetsbyrån Reuters. Det tre dagar långa seminariet samlade världens ledare, representanter för storföretag och internationella påverkare för att dryfta klimatförändringen.

Temat för intervjun med president Niinistö och Salminen var klimatåtgärderna och ansvaret gentemot de kommande generationerna. I diskussionen tog president Niinistö upp mänskliga skyldigheter, vårt ansvar för den gemensamma framtiden. ”Det är vår skyldighet att lämna jordklotet vidare till kommande generationer åtminstone i det skick vi själva fick det.”

Enligt Salminen talas det mycket om klimatförändringen. Men det skulle vara viktigt att ta med de unga i diskussionen, eftersom klimatförändringen påverkar deras framtid i synnerhet. ”Det finns ingen plan B, eftersom det inte finns någon planet B”, konstaterade hon. ”För att Finland ska kunna kräva kraftigare åtgärder av andra för att bekämpa klimatförändringen måste vi också själva agera”, fortsatte presidenten.

President Niinistö och Salminen träffade också ordföranden för Kvinnoorganisationernas Centralförbund, riksdagsledamot Eva Biaudet. Diskussionerna med henne gällde särskilt förmedlingen av jämlik och tillförlitlig information samt utvecklandet av mediekunskapen och den digitala kompetensen.

På Presidentens slott diskuterade Salminen med medlemmarna i republikens presidents kabinett och bekantade sig med slottets lokaler. Som avslutning på dagen höll Nella Salminen ett tal om jämställdhet och kunskap som videofilmades. I sitt tal betonade hon vars och ens ansvar för att trygga flickornas tillgång till tillförlitlig information. ”Vi ska tillsammans värna om flickors rättigheter varje dag, eftersom vi vet, vi kan och vi är värdefulla.”

Girls Takeover ingår i firandet av FN:s internationella flickdag och går ut på att flickor på olika håll i världen får kliva in i skorna på ledare inom olika samhällsområden. Det är femte gången som jippot ordnas i Finland. I år deltar, förutom president Niinistö, Sitras överombudsman Jyrki Katainen, ansvarig chefredaktör för Yles finskspråkiga nyhets- och aktualitetsverksamhet Jouko Jokinen, verkställande direktör för Bayer Nordic Miriam Holstein, verkställande direktör för Neste Peter Vanacker och verkställande direktör för Duunitori Thomas Grönholm.

Video av Nellas dag