Jenni Haukio
Född i Björneborg 7.4.1977
Gift med Sauli Väinämö Niinistö 2009–, pojke Aaro från äktenskapet, f. 2018
Politices doktor

Karriär

Programchef, Internationella bokmässan i Åbo 02/2012–02/2022
Kommunikationschef, Samlingspartiet r.p., Helsingfors 08/07–01/2012
Verksamhetsledare, Satakunnan Kokoomus r.y., Björneborg 08/05–07/07
Assistent för riksdagsledamot, riksdagen 05/03–07/05
Informatör, Shortsea Promotion Centre Finland/Sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscentral vid Åbo universitet, enheten i Björneborg 05/02–04/03
Forskningsassistent, institutionen för statslära vid Åbo universitet 10/01–03/02

Under sina studieår och före dem har Haukio dessutom arbetat bl.a. som sommarinstruktör på friidrottsskolor, som forskningsassistent, kontors- och projektarbetare och reskontrahanterare.

Förtroendeuppdrag och organisationsverksamhet

Förvaltningsmedlem i WWF Finland, 2021–
Ledamot i förvaltningsrådet för Stiftelsen för Åbo universitet 2020–
Delegationens ordförande för Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd 2019–
Styrelsemedlem i Finlands Nationalteater 2015–
Redaktör för tidskriften Lumooja, utgiven av Kirjoittajayhdistys Kapustarinta ry 2000–2001
Chefredaktör för tidskriften Tuhatkunta, organisationstidskrift för Samlingspartiets Studerandeförbund, 2000
Chefredaktör för tidskriften Suomen Nainen, organisationstidskrift för Samlingspartiets Kvinnoförbund 2003–2007
Ordförande för Kirjoittajayhdistys Kapustarinta ry 2000–2001
Ordförande för Akateemiset Kansalliset Nuoret ry 2001
Medlem i förbundsstyrelsen, Samlingspartiets studerandeförbund Tuhatkunta 2001

Haukio är medlem bl.a. i Finlands författarförbund, Finska Litteratursällskapet, Kalevalasällskapet och Försvarskursföreningen.

Pris och utmärkelser

Axel Gabriel Ingelius-utmärkelsen, Akademiska Orkestern vid Åbo Akademi, 2023
Litteraturpriset, P. E. Svinhufvuds minnesfond 2023
Kirjaporvari-utmärkelsen, Kirjakilta 2019
Kiitos Eläimiltä-priset, Djurskyddet i Finland och Suomen Viihde- ja Kulttuuriseura 2019
Nortamo-priset, Satakunnan Kirjallinen Kerho 2019
Pallas Athene-priset, Aalto-universitetet 2019
Larin Paraske-priset, Kalevalaisten Naisten Liitto 2015
Pro Animalia-hederspriset, Djurskyddsförbundet Animalia 2014

Förbundet för hemslöjd och konsthantverk Taito rf:s förtjänsttecken i guld 2023
Lottatraditionsförbundet i Finlands förtjänsttecken i guld 2022
Finlands Hembygdsförbunds förtjänsttecken i guld 2019
Forststyrelsens förtjänsttecken i guld 2019
Krigsinvalidernas Brödraförbunds förtjänstkors 2017
Finlands Krigsveteranförbunds förtjänstmedalj 2017
Frontveteranernas förbunds förtjänstkors 2015

Publikationer

Vetenskapliga

Haukio, Jenni (2022): Avoimen vuorovaikutteisuuden ideaalista sisäisen mobilisaation realiteettiin? Puolueiden digitaalisen vaalikampanjoinnin strategiset ulottuvuudet ja dilemmat. Doktorsavhandling. Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten.

Haukio, Jenni & Suojanen, Maria (2004): Vaalikone poliittisena mediana. Artikel i tidskriften Politiikka 2/2004. Valtiotieteellisen yhdistyksen julkaisuja.

Haukio, Jenni (2007): Puolueiden puolueelliset vaalikoneet? s.77-101 i verket Suojanen, Maria & Talponen, Jarno (red.): Vallaton vaalikone. SoPhi, Minerva Kustannus Oy, Helsinki.

Haukio, Jenni (2012): Suomalaisten vaalikoneiden sisällöt: mediajatkeista kohti yksilöllistä yhteisöllisyyttä? Artikel i tidskriften Politiikka 1/2012. Valtiotieteellisen yhdistyksen julkaisuja.

Skönlitterära

Dikter i publikationen: Reviiri – uuden kirjallisuuden vuosikirja (1997). Dikt- och prosaantologi, utgiven av Turun ja Porin läänin taidetoimikunta.

Haukio, Jenni (1999): Paitasi on pujahtanut ylleni. S:t Karins stad. Debutdiktsamling, som pris för första plats i dikttävlingen Runo-Kaarina.

Dikter i publikationen: Fenix 5 (2002). Dikt- och prosaantologi, utgiven av Sanataiteen Yhdistys ry, Helsingfors.

Haukio, Jenni (2003): Siellä minne kuuluisi vihreää ja maata. Diktsamling. Savukeidas Kustannus. Vammalan kirjapaino.

Dikter i publikationen: The Flesh of the bear (2004): Bilingual Anthology. Poems from North East England & South West Finland. Diktantologi, utgiven av Ek Zuban, Middlesborough.

Haukio, Jenni & Fox, Kate (2007): We are not stone. Bilingual poetry pamphlet. Diktsamling, utgiven av Ek Zuban, Middlesborough.

Haukio Jenni (2009): Sinä kuulet sen soiton. Diktsamling. Savukeidas Kustannus. AS Pakett, Tallinn.

Haukio, Jenni (red.)(2017): Katso pohjoista taivasta – Runoja Suomesta. Diktantologi. Otava, Helsinki.