Maka till republikens president

Jenni Elina Haukio föddes i Björneborg den 7 april 1977. Haukios skolår präglades av ett aktivt intresse för musik och idrott. Hon gick i musikklass i grundskolan, sjöng i kör och avlade musikskole-examen i dragspel. Dessutom hade hon friidrott som intresse under flera års tid och hon verkade också som barn-och ungdomsledare inom friidrotten.

Jenni Haukio avlade politices magisterexamen vid Åbo universitet år 2001. Hon har studerat allmän statslära, internationella relationer, politisk historia och ekonomi. Haukio disputerade i statsvetenskap vid Helsingfors universitet 2022. I sin doktorsavhandling studerade hon politiska partiers strategiska digitala valkampanjer i riksdagsval.

Sin yrkeskarriär inledde Haukio år 2001 som forskningsassistent vid institutionen för statslära vid Åbo universitet. Efter detta blev hon informatör för centrumet för närsjöfartsfrämjande vid Björneborgsenheten för Sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscentral vid Åbo universitet. Åren 2003–2005 arbetade Haukio i riksdagen som assistent för en riksdagsledamot och åren 2005–2007 som verksamhetsledare för Satakunnan Kokoomus i Björneborg. I augusti 2007 började Haukio arbeta i Helsingfors som kommunikationschef för Samlingspartiet r.p. Dessutom har Haukio under sin yrkeskarriär arbetat bl.a. som timlärare i kreativ skrivning. Haukio arbetade som programchef för Internationella bokmässan i Åbo från 2012 till 2022.

År 2009 gick Haukio försvarskursen (nr. 190) vid Försvarshögskolan.

Haukio har gett ut tre diktsamlingar och hennes dikter har även publicerats i diktantologier. År 1999 vann hennes debutdiktsamling ”Paitasi on pujahtanut ylleni” den nationella Runo-Kaarina dikttävlingen. Hennes senaste diktsamling ”Sinä kuulet sen soiton” publicerades år 2009 (Savukeidas Kustannus). Haukio är en av de stiftande medlemmarna av Kirjoittajayhdistys Kapustarinta ry och litteraturtidskriften Lumooja. År 2023 gav Jenni Haukio ut ett memoarverk, Sinun tähtesi täällä, om sina år som republikens presidents maka. Boken belönades med P. E. Svinhufvuds minnesfonds litteraturpris.

Till Haukios fritidsintressen hör litteratur, motion, att röra sig i naturen och att iaktta och fotografera den, rumsväxter och trädgård samt att samla finska konstindustriföremål. Hon är intresserad bl.a. av att förebygga utslagning bland barn och ungdomar, kultur och djurskydd.

Jenni Haukio gifte sig med Sauli Niinistö år 2009. De fick en pojke, Aaro, i februari 2018. Till familjen hör dessutom Tenterfield terriern Osku.