Republiken Finlands president 1.3.2012–1.3.2024

På bilden republikens president Sauli Niinistö.f. 24.8.1948, Salo
Juris kandidat, vicehäradshövding
Gift med Jenni Elina Haukio 2009–,
sonen Aaro från äktenskapet, f. 2018
Sönerna Nuutti f. 1975 och Matias f. 1980 från äktenskapet med Marja-Leena Alanko (d. 1995) åren 1974–1995

Karriär

Riksdagens talman 2007–2011
Internationella monetära och finansiella kommittén (IMFC), medlem 2000–2001
Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD), medlem av styrelsen 1996–2003, styrelseordförande 1999–2000
Europeiska investeringsbanken (EIB), vice ordförande 2003–2007
Finansminister 2.2.1996–17.4.2003
Ställföreträdare för statsministern 13.4.1995–31.8.2001
Justitieminister 13.4.1995–2.2.1996
Riksdagsledamot, Samlingspartiet 1987–2003, 2007–2011
Hovrättsfiskal vid Åbo hovrätt 1976–1988
Egen juridisk byrå 1978–1988
Länsman i Kisko distrikt 1974–1975

Politiska förtroendeuppdrag och tjänster

Hedersordförande för Europeiska folkpartiet 2003
Ordförande för Ekofinrådet och Eurogruppen 1999
Ordförande för Europeiska Demokratiska Unionen (EDU) 1998–2002
Ordförande för Samlingspartiet 1994–2001
Ordförande för Salo stadsfullmäktige 1989–1992
Medlem i Salo stadsstyrelse 1977–1988
Medlem i Salo stadsfullmäktige 1977–1992

Hedersdoktor

Helsingfors universitet, hedersdoktor i filosofiska fakulteten 2023
Försvarshögskolan, hedersdoktor i militärvetenskaper 2018
Minnesota universitet, hedersdoktor i juridik 2017
Helsingfors universitet, hedersdoktor i juridik 2017
Aalto-universitetets handelshögskola, hedersdoktor i ekonomi 2016
Helsingfors universitet, hedersdoktor i veterinärmedicin 2015
Jyväskylä universitet, hedersdoktor i idrottsvetenskap 2013
ELTE-universitetet, Budapest, Ungern, hedersdoktor i juridik 2012
Åbo universitet, hedersdoktor i juridik 2011
Tammerfors universitet, hedersdoktor i förvaltningsvetenskap 2010

Publikationer

”Hiljaisten historia”, utgiven 2007, Teos. Helsingfors
”Viiden vuoden yksinäisyys”, utgiven 2005, Teos. Helsingfors
”Yhteinen raha: eurooppalaisen yhteistyön alku- vai päätepiste?” , artikel i boken ”Marginaalista ytimeen: Suomi Euroopan unionissa 19892003″, Tammi.

Övrigt

Ordförande för organisationskommittén för EM i konståkning 2009
Hedersordförande för styrelsen för stiftelsen Tukikummit
Ordförande för Finlands Bollförbund rf 2009–2012
Kapten i reserven