Sauli Väinämö Niinistö var republiken Finlands tolfte president. Han tillträdde ämbetet den 1 mars 2012 och blev återvald i januari 2018. President Niinistö inledde sin andra period den 1.2.2018 .

Sauli Niinistö föddes i Salo den 24 augusti 1948. Han avlade juris kandidatexamen vid Åbo universitet 1974 och arbetade därefter bl.a. som länsman och under dryga tio års tid som domstolsjurist vid Åbo hovrätt. Från sin juristkarriär har han också erfarenhet av advokatverksamhet och företagsadministration. Niinistö valdes in i Salo stadsfullmäktige 1977 och han verkade i kommunala förtroendeuppdrag fram till 1990-talet.

Niinistö blev invald i riksdagen första gången 1987. Under sin tid som riksdagsledamot var han bl.a. ordförande för grundlagsutskottet. Ministerkarriären började 1995 i Lipponens regering som justitieminister och ställföreträdare för statsministern. År 1996 flyttade Niinistö över till finansministeriet och han blev Finlands långvarigaste finansminister. I början av mandatperioden var effekterna av 1990-talets depression på den offentliga ekonomin som värst och arbetslösheten som högst. Dessa svårigheter besegrades och Finland trädde stark in i det nya millenniet.

Niinistö var ordförande för Samlingspartiet 1994–2001. Utöver den inhemska politiken var han 1998–2002 ordförande för Europeiska Demokratiska Unionen (EDU), till vilken hörde borgerliga partier från nästan alla länder i Europa. Niinistö var i nyckelposition då EDU och Europeiska folkpartiet EPP, till vars andra hedersordförande han nämndes, gick samman.

År 2003 utnämndes Niinistö till vice ordförande vid Europeiska investeringsbanken i Luxemburg. Hans ansvarsområde var finansiering av forskning och utveckling samt finansieringsverksamhet i de nordiska länderna och Ryssland. Därtill var han ordförande för den nordliga dimensionens partnerskapsprogram. Niinistö har också verkat som medlem av styrelsen och som styrelseordförande vid Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) och som medlem av Internationella monetära och finansiella kommittén (IMFC).

Niinistö återvände till riksdagen vid valen 2007 då han fick den största mängden personliga röster någonsin. Han var riksdagens talman 2007–2011.

President Niinistö är sedan 2009 gift med Jenni Haukio och 2018 fick de en son, Aaro, i februari 2018. Därtill har president Niinistö två vuxna söner från sitt tidigare äktenskap.

President Niinistö har motion som fritidsintresse och han har bl.a. varit ordförande för Finlands Bollförbund rf  2009–2012 och ordförande för organisationskommittén för EM i konståkning 2009. Han har skrivit två böcker.