Arvodet till republikens president oförändrat

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 41/2017
10.8.2017

Medierna har i dag rapporterat att arvodet till republikens president har höjts till 155 000 euro i finansministeriets budgetförslag för 2018.

President Sauli Niinistös arvode har varit 126 000 euro alltsedan det år 2013 på presidentens initiativ sänktes till den aktuella nivån.

Finansministeriets budgetförslag grundar sig på en felaktig uppfattning om att lagen om det sänkta arvodet skulle vara tidsbunden och således gälla endast innevarande period. Så är inte fallet och republikens presidents kansli kommer att yrka på rättelse om att arvodet förblir oförändrat på den nuvarande lägre nivån.