Diskussionerna på Gullranda arrangeras igen sommaren 2014

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 17/2014
16.4.2014

De utrikespolitiska diskussionerna på Gullranda arrangeras även i sommar. Den 8–9 juni 2014 samlas ett hundratal experter och debattörer inom utrikes- och säkerhetspolitiken på republikens presidents sommarresidens Gullranda i Nådendal. Utvecklingen i Ryssland kommer att vara ett av de bärande temana för diskussionerna.

Republikens president Sauli Niinistö kallade samman den första diskussionen i juni 2013. Presidenten tog upp tanken om regelbundna utrikespolitiska diskussioner vid öppnandet av riksmötet i februari samma år. I sitt tal konstaterade han att det är motiverat att föra utrikespolitiska diskussioner även mellan de utrikespolitiska redogörelserna, eftersom världen förändras i snabbare takt än nya redogörelser läggs fram. Händelserna under det gångna året stöder presidentens konstaterande.

Syftet med Gullranda diskussionerna är att skapa ett nytt nationellt forum för diskussion, som öppet och kritiskt dryftar Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Republikens presidents särskilda önskan är att erbjuda en möjlighet till dialog. Vid öppnandet av diskussionerna i juni i fjol sade president Niinistö att vi i Finland haft en tendens att tala förbi varandra, och konstaterade att det finns skäl att försöka komma ifrån denna tendens och gå vidare.

Information om det detaljerade programmet och arrangemangen ges senare.