Ett betydligt antal volontärer får inbjudan till självständighetsdagens festmottagning

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 60/2014
7.11.2014

Postningen av inbjudningarna till republikens presidents självständighetsmottagning har inletts. Bland de inbjudna finns i år många finländare som ägnar sig åt frivilligarbete. Genom att lyfta fram dem vill presidentparet betona vikten av det arbete volontärerna gör för det självständiga Finlands framgång.

”Utan frivilligarbete kunde dagens Välfärdsfinland inte ha byggts, och i synnerhet inte ha upprätthållits. Osjälviskt arbete för Finlands bästa har alltid behövts och kommer alltid att behövas”, säger republikens president Sauli Niinistö.

Självständighetsdagens festmottagning hålls i år på Presidentens slott. Den grundrenovering som pågått i två år håller på att bli klar och det renoverade slottet tar emot sina första gäster just på självständighetsdagen den 6 december 2014.

Även i år är ett stort antal krigsveteraner och lottor inbjudna. ”Trots att det för varje år som går finns färre krigsveteraner bland oss minskar deras betydelse som räddare av vår självständighet inte. Vi bör komma ihåg att inte ens en mansålder har förflutit från det att vår självständighet var hotad”, säger president Niinistö.

Republikens president Sauli Niinistö och hans maka Jenni Haukio bjuder totalt cirka 1 800 gäster till Presidentens slott. Bland dem finns finländare som på olika sätt utmärkt sig inom olika samhällssektorer.