Finland 100 år: President Niinistö besöker Nyland

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 60/2017
27.10.2017

Republikens president Sauli Niinistö besöker Nyland torsdagen den 16 november 2017. Niinistö besöker både Borgå och Vanda.

Besöket inleds i Borgå där presidenten deltar i en frågestund med elever vid Borgå Gymnasium och Linnankosken lukio. Diskussionen hålls i Borgå Gymnasiums festsal och den förs på både finska och svenska. President Niinistö bekantar sig också med Borgå Gymnasiums bibliotek. Biblioteket är grundat 1728 och därmed det äldsta i Finland.

Från Borgå Gymnasium fortsätter president Niinistö till Borgå torg där han träffar allmänheten klockan 16.30. Efter torgevenemanget diskuterar president Niinistö aktuella ärenden med stadens och landskapets ledning i Borgå stadshus.

Sitras 50-årsjubileum firas i Vanda

Landskapsbesöket avslutas i vetenskapscentret Heureka i Vanda där president Niinistö deltar i 50-årsjubileet för Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra. På festen framför president Niinistö en hälsning och överräcker priset i utmaningstävlingen Ratkaisu 100. Vinnarteamet får en miljon euro för att genomföra sin lösning på utmaningen ”Hur kan vi dra största möjliga nytta av allas kompetens och förmågor?”.

Presidenten besöker alla landskap

President Sauli Niinistö har hittills i år besökt sexton landskap för att uppmärksamma det självständiga Finlands 100-årsjubileum. Besöket till Nyland föregås av ett besök till Åland och jubileumsårets landskapsturné avslutas i december med en resa till Norra Österbotten.