Finland 100: President Niinistö och fru Haukio till Enare och Tervola

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 3/2017
26.1.2017

Republikens president Sauli Niinistö besöker den 6–7 februari 2017 tillsammans med sin hustru Jenni Haukio Enare och Tervola i Lappland. Det är presidentparets första landskapsresa för att fira 100-årsjubileet för Finlands självständighet.

Måndagen den 6 februari firar president Niinistö och fru Haukio samernas nationaldag i Enare. Presidentparet deltar i festen SuomiSápmi 100+100, som ordnas av Sameområdets utbildningscentral och grundskolorna och gymnasiet i Enare kommun, och president Niinistö framför en hälsning. Vid evenemanget firas också Finlands självständighet.

Efter festen besöker president Niinistö och fru Haukio samemuseet och naturcentrum Siida. Museets huvudutställning fokuserar på den samiska kulturen och Lapplands natur. Dessutom visas i museet just nu fotografier som dokumenterar livet i samebyn Raittijärvi under 40 års tid. I Enare träffar president Niinistö också sametingsledamöter och företrädare för kommunstyrelsen, medan fru Haukio besöker Enare kommuns huvudbibliotek i Ivalo. Presidentparet bekantar sig även med Suomen Latus verksamhet i Kiilopää fjällcenter.

Tisdagen den 7 februari träffar president Niinistö och fru Haukio medborgare i Tervola, som i år firar 150-årsjubileum. Evenemanget hålls kl. 11.15. på innergården till Lapinniemi skolcentrum. Efter evenemanget bekantar sig president Niinistö med verksamheten vid Tervolan Saha ja Höyläämö Oy medan fru Haukio besöker Vanhala fårgård.

President Niinistö besöker i år alla Finlands landskap. De följande resorna går till Birkaland den 15 februari, Päijänne-Tavastland den 22 februari, Kymmenedalen den 28 februari och Norra Savolax den 19 mars.  Närmare information om programmet för dessa landskapsresor och om tidpunkterna för de övriga landskapsresorna ges senare.