Finland 100: President Niinistö till Kotka och Fredrikshamn

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 8/2017
21.2.2017

Republikens president Sauli Niinistö besöker tisdagen den 28 februari 2017 Kotka och Fredrikshamn i Kymmenedalen. Besöket är en del av den serie av landskapsresor som presidenten i år gör för att fira 100-årsjubileet för Finlands självständighet.

Med anledning av den finska kulturens dag, dvs. Kalevaladagen, bekantar sig president Niinistö med programmet för Barnens kulturvecka i Kotka. Han besöker ungdomsgården Greippi, där bl.a. violingruppen Kotkan Nuoret Jouset uppträder. Evenemanget, som ordnas i Kymmenedalen och Lovisaregionen, omfattar t.ex. konserter och teater-, dans- och cirkusföreställningar.

President Niinistö besöker också Maritimcentret Vellamo, där han bekantar sig med Finlands sjöhistoriska museum samt Kymmenedalens museums utställningar. Sjöhistoriska museets utställningar skildrar sjöfartens historia, och Kymmenedalens museum presenterar Kotkaregionens och Kymmenedalens historia och liv.

I Fredrikshamn besöker president Niinistö daghemmet Linnoituksen päiväkoti, där barnen framför programnumret ”100 år av barndom i Fredrikshamn”.

Dagen avslutas med att president Niinistö träffar medborgare på Kotka salutorg kl. 17.20.

President Niinistö besöker i år alla Finlands landskap. Nästa resa går till Norra Savolax den 19 mars. Närmare information om programmet för resan och om tidpunkterna för de övriga landskapsresorna ges senare.