Finland 100: Utställningarna i Gullranda firar det 100-åriga Finland

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 35/2017
9.6.2017

I Gullranda park arrangeras i sommar två utställningar för att fira 100-årsjubileet av Finlands självständighet. Temat för den traditionella skulpturutställningen i Gullranda följer jubileumsårets tema ”Tillsammans”. I den andra utställningen presenteras Gullrandas historia. Republikens president Sauli Niinistö inviger båda utställningarna torsdagen den 15 juni.

Skulpturer från varje årtionde

Skulpturutställningen tar upp en skulptur eller skulptursamling från varje årtionde av vår självständighet, från 1910-talet till 2010-talet. Verken har lånats från museer och stiftelser och av konstnärer. Gullrandas egna skulpturer utgör också en del av utställningen.

Konstnärerna är Ewert Saarnio, Wäinö Aaltonen, Johannes Haapasalo, Mauno Oittinen, Aimo Tukiainen, Laila Pullinen, Kimmo Pyykkö, Nina Terno, Marjo Lahtinen, Pekka Kauhanen och Pekka Jylhä.

Skulpturutställningen har arrangerats i samarbete med Alfred Kordelins stiftelse sedan 2011.

Omfattande presentation av parkens historia

Den andra utställningen beskriver Gullrandas historia i text och fotografier. Längs parkrutten visas olika skeden av Gullranda parks historia, bl.a. med fokus på uppförandet av gården och dess landskapsplanering och arkitektur. Republikens presidents kansli arrangerar utställningen i samarbete med Åbo universitets utbildningsprogram för landskapsforskning.

Allmänheten kan ta del av utställningarna och besöka Gullranda park på guidade visningar som arrangeras av Nådendals turistinformation. Allmänheten har under sommaren också fri entré till Gullrandas parkområde på fredagskvällar kl. 18–20.