Finlands självständighetsdag hedrar en nation som har tilltro till sig själv

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 52/2022
4.11.2022

Finlands självständighetsdag högtidlighålls med en mottagning under värdskap av republikens president Sauli Niinistö och hans maka Jenni Haukio tisdagen den 6 december 2022 i Presidentens slott. Temat för mottagningen är Finland som har tilltro till sig självt.

”Finland är i dag ett stabilt land i en instabil värld. Vi har alltid övervunnit svårigheter genom att lita på oss själva och hjälpa varandra. I år vill vi uppmärksamma dem som har arbetat för det finländska samhället och bidragit till att ta fram Finlands bästa sidor”, säger republikens president Sauli Niinistö.

Antalet gäster vid mottagningen är ungefär en tredjedel mindre än under tidigare år. Omkring 1 300 personer från hela Finland är inbjudna. Bland gästerna finns hälso- och sjukvårdspersonal, personer med ansvar för den övergripande säkerheten, volontärer samt experter som arbetar med framtidens framgångsfaktorer. Alla som var inbjudna till självständighetsmottagningen 2021 finns med på gästlistan. En stor del av gästerna är bjudna för första gången, medan man i år har färre gäster som av tradition har varit inbjudna i deras officiella egenskap.

Självständighetsdagens hedersgäster, veteranerna och lottorna från våra krig, har presidentparet bjudit in till en särskild mottagning i Presidentens slott veckan före självständighetsdagen.

Förutom att antalet gäster är mindre än vanligt kommer hälsosäkerheten att beaktas även i andra arrangemang för mottagningen. Mer information kommer att ges närmare självständighetsdagen.

Postningen av inbjudningarna inleds nästa vecka.