Finlands utrikes- och säkerhetspolitik dryftas på Gullranda i sommar

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 22/2013
25.4.2013

Republikens president Sauli Niinistö står värd för ett utrikes- och säkerhetspolitiskt seminarium på Gullranda den 16–17 juni 2013.

I den första diskussionen på Gullranda behandlas det aktuella läget för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik och dess framtid i brett perspektiv.

Kultaranta-keskustelut

Till diskussionen inbjuds cirka 100 utrikes- och säkerhetspolitiskt sakkunniga från olika samhällsområden. Bland de inbjudna finns bl.a. politiska beslutsfattare och forskare samt företrädare för förvaltningen, affärslivet, organisationerna och medierna.

Diskussionen arrangeras i samarbete med Utrikespolitiska institutet.