Gemensamt uttalande av republikens president och ordförandena för de till riksdagen valda partierna

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 20/2022
4.4.2022

Republikens president och ordförandena för de till riksdagen valda partierna sammanträdde måndagen den 4 april 2022 och gav följande gemensamma uttalande:

”Vi är djupt oroade över kriget i Ukraina och Rysslands agerande i Ukraina. Vi fördömer alla krigsförbrytelser, och kräver att de utreds och att förövarna ställs inför rätta. Civila som har blivit offer för brott förtjänar rättvisa.

Finlands säkerhet måste tryggas beslutsamt och enat. Samtidigt är det viktigt att ha nära kontakt och förbindelser mellan Finland och Sverige.

Vi uppmanar alla människor som bor i Finland att tillsammans arbeta för vårt lands säkerhet. Det är allas ansvar att undvika hat och konfrontationer i Finland.”