Gullrandadiskussioner arrangeras i juni

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 27/2015
15.5.2015

Republikens president Sauli Niinistö står värd för en utrikes- och säkerhetspolitisk diskussion på Gullranda i mitten av juni. Gullrandadiskussioner arrangeras för tredje gången och denna gång blir det den 14–15 juni 2015. Både utvecklingen av den internationella situationen i ett brett perspektiv och Finlands nationella säkerhet kommer att diskuteras.

För första gången deltar också inbjudna internationella talare. Förenta staternas tidigare vice utrikesminister Strobe Talbott, som är chef för tankesmedjan Brookings Institution, Rysslands tidigare finansminister Aleksej Kudrin, som är ordförande för kommittén för medborgarinitiativ, och Wolfgang Ischinger, som är ordförande för den internationella säkerhetskonferensen i München, kommer att diskutera ämnet ”The World Disorder?”. Vid de övriga sammanträdena och i arbetsgrupperna behandlas Finlands utmaningar, västländerna och demokratiläget, Rysslands utvecklingsutsikter samt underrättelseverksamhet, terrorism och säkerhet.

Till diskussionen inbjuds cirka 100 utrikes- och säkerhetspolitiskt sakkunniga och påverkare från olika samhällsområden. Bland deltagarna finns bl.a. politiska beslutsfattare och forskare samt företrädare för förvaltningen, näringslivet, organisationerna och medierna. Diskussionen arrangeras i samarbete med Utrikespolitiska institutet.