Katri Makkonen utnämnd till presidentens kommunikationschef

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 36/2013
1.7.2013

Politices magister Katri Makkonen har utnämnts till republikens presidents kommunikationschef. Makkonen har tidigare arbetat vid Yleisradio Oy, bl.a. som utrikesredaktör, som Fjärran Östern-korrespondent och senast som redaktionssekreterare för A-studio.

Makkonen tillträder som kommunikationschef den 5 augusti 2013.