Moçambiques president på arbetsbesök till Finland

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 18/2018
27.4.2018

* * *

Arbetsbesöket har annullerats.

* * *

Moçambiques president Filipe Nyusi avlägger ett arbetsbesök i Finland den 9–10 maj 2018. Republikens president Sauli Niinistö tar emot president Nyusi onsdagen den 9 maj i Presidentens slott.

Presidenterna diskuterar bland annat Finlands och Moçambiques bilaterala relationer, särskilt utvecklingen av det handelsekonomiska samarbetet, samt den politiska och ekonomiska situationen i Moçambique. På agendan står också det regionala läget i södra Afrika och globala frågor, såsom klimatförändringen och kvinnors och barns rättigheter.

Under besöket träffar president Nyusi också president Martti Ahtisaari och Finlands Banks chefdirektör Erkki Liikanen. Dessutom deltar han i ett seminarium om affärsmöjligheter mellan Moçambique och Finland arrangerat av Business Finland och bekantar sig med finländska företag.

Moçambique är ett av Finlands långvariga partnerländer inom utvecklingssamarbete. Finland har särskilt bistått Moçambique i utvecklingen av grundutbildningen. De ansenliga naturresurserna och utvecklingen inom den privata sektorn i Moçambique möjliggör ett ökat handelsekonomiskt samarbete mellan länderna.

Det senaste presidentbesöket från Moçambique till Finland ägde rum 2008, då president Tarja Halonen stod värd för president Armando Guebuzas statsbesök.