President Niinistö besöker Joensuu

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 12/2019
15.5.2019

Republikens president Sauli Niinistö besöker Joensuu tisdagen den 21 maj 2019.

President Niinistö inleder dagen på evenemanget Mästare2019 i Joensuu Areena, där yrkesstuderande inom olika branscher tävlar om finländska mästerskap. President Niinistö är evenemangets beskyddare.

Efter detta besöker president Niinistö Europeiska forstinstitutet och träffar företrädare för institutets ledning. Under mötet diskuteras bland annat skogsbruket och skogarnas betydelse när det gäller att bekämpa klimatförändringen.

I Joensuu stadshus diskuterar president Niinistö med stadens ledning om konceptet Joensuu Biocity 2025. Efter det träffar han de studerande vid webbskolan ENO för hållbar utveckling som ska delta i Klimatmötet för världens skolelever. President Niinistö är beskyddare för det internationella klimatmötet, som arrangeras i Östra Finland och Helsingfors 29.5–5.6.2019.

På eftermiddagen bekantar sig president Niinistö med Finlands högsta trähöghus och besöker Norra Karelens gränsbevakningssektion i Onttola.

Senast besökte president Niinistö Joensuu i februari 2014.