President Niinistö deltar i ett möte med JEF-ländernas stats- och regeringschefer i London

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 15/2022
12.3.2022

Republikens president Sauli Niinistö reser till London för att delta i ett möte med JEF-ländernas stats- och regeringschefer den 14–15 mars 2022.

Vid mötet diskuteras kriget i Ukraina och säkerhetsläget i Europa. Mötet hålls på initiativ av Storbritanniens premiärminister Boris Johnson, och inbjudna är företrädare för alla tio länder som deltar i JEF-försvarssamarbetet. I president Niinistös program ingår också bilaterala möten.

Joint Expeditionary Force (JEF), som leds av Storbritannien, är en multilateral ram för försvarssamarbete. I samarbetet deltar förutom Storbritannien och Finland också Nederländerna,  Island, Lettland, Litauen, Norge, Sverige, Danmark och Estland. Målet är att utveckla de deltagande ländernas militära beredskap med hjälp av gemensamma övningar, förebygga olika kriser och vid behov agera tillsammans i krissituationer. JEF:s huvudsakliga verksamhetsmiljö är Nordeuropa och Östersjöregionen.

JEF-ländernas stats- och regeringschefer träffades senast den 25 februari 2022 på ett onlinemöte.