President Niinistö deltar i FN:s generalförsamling i New York

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 38/2018
14.9.2018

Republikens president Sauli Niinistö reser till Förenta staterna där han deltar i Förenta nationernas högnivåvecka som inleder FN:s 73:e generalförsamling den 23–28 september 2018. Under resan besöker president Niinistö även Washington.

Måndagen den 24 september deltar president Niinistö i fredstoppmötet Nelson Mandela Peace Summit för att hedra minnet av Nelson Mandela. Efter toppmötet följer en mottagning med Förenta staternas president Donald Trump som värd.

Finlands nationella anförande håller president Niinistö vid öppningen av FN:s generalförsamling tisdagen den 25 september. På tisdag talar presidenten också vid ett högnivåmöte om den fredsbevarande verksamhetens framtid under värdskap av FN:s generalsekreterare António Guterres.

Onsdagen den 26 september deltar president Niinistö i HeForShe-evenemang i regi av FN:s jämställdhetsorganisation UN Women. Presidenten hör sedan 2015 till en grupp opinionsbildare inom jämställdhetsinitiativet HeForShe. Vid evenemanget håller president Niinistö ett anförande i egenskap av företrädare för alla de staters och regeringars statschefer som hör till opinionsbildargruppen. Medlemmarna i gruppen, även kallade HeForShe IMPACT Champions, har förbundit sig att arbeta för att främja jämställdhet och för att uppmuntra särskilt män och pojkar att aktivt delta i jämställdhetsarbetet.

Utöver detta deltar president Niinistö i klimattoppmötet One Planet Summit arrangerat av Frankrikes president Emmanuel Macron för att diskutera åtgärder för att bekämpa klimatförändringen.

Torsdagen den 27 september håller president Niinistö ett tal med rubriken ”A Stronger Europe: Our Common Interest” vid en tankesmedja vid forskningsinstitutet Brookings i Washington. Evenemanget är ett led i Alan and Jane Batkin International Leaders Forum vid Brookings Institution.

På programmet står även ett flertal bilaterala möten såväl i New York som i Washington.

Presidenten är ordförande för Finlands delegation i FN:s generalförsamling. I delegationen ingår också utrikesminister Timo Soini, utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen och social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila.