President Niinistö deltar i FN:s generalförsamling i New York

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 17/2021
17.9.2021

Republikens president Sauli Niinistö reser till New York där han den 20–21 september 2021 deltar i Förenta nationernas högnivåvecka som inleder FN:s 76:e generalförsamling.

President Niinistö håller Finlands nationella anförande i generalförsamlingen tisdagen den 21 september. Han deltar också i öppnandet av generalförsamlingen och träffar FN:s generalsekreterare António Guterres och andra stats- och regeringschefer vid bilaterala möten.

Evenemangen under generalförsamlingens högnivåvecka ordnas i år också virtuellt. I president Niinistös program ingår ett videoanförande bland annat vid det toppmöte om livsmedelssystem som FN:s generalsekreterare har sammankallat torsdagen den 23 september där målet är att som en del av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling förändra det sätt på vilket världen producerar och konsumerar livsmedel.

President Niinistö är ordförande för Finlands delegation i FN:s generalförsamling. I delegationen ingår också utrikesminister Pekka Haavisto och utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.