President Niinistö deltar i FN:s klimatkonferens i Glasgow

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 27/2021
27.10.2021

Republikens president Sauli Niinistö deltar i FN:s klimatkonferens i Glasgow i Storbritannien den 1–2 november 2021.

President Niinistö håller Finlands nationella anförande vid stats- och regeringschefernas toppmöte under klimatkonferensen tisdagen den 2 november. Dessutom deltar han bland annat i ett möte för stats- och regeringschefer om skogs- och markanvändningssektorn. I president Niinistös program ingår också bilaterala möten.

Klimatkonferensen är ett forum där stater samlas för att påskynda åtgärderna för att nå målen i klimatavtalet från Paris. Glasgowkonferensen fortsätter till den 12 november. Till Finlands delegation, som leds av president Niinistö, hör också miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.