President Niinistö deltar i fredsforumet i Paris

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 43/2018
2.11.2018

Republikens president Sauli Niinistö reser till Frankrike och deltar i fredsforumet i Paris den 10–11 november 2018.

Besöket inleds lördagen den 10 november med en middag för statschefer med Frankrikes president Emmanuel Macron som värd.

Söndagen den 11 november deltar president Niinistö i diskussionerna vid fredsforumet och vid en högtid vid Triumfbågen till 100-årsminnet av första världskrigets slut.

Fredsforumet i Paris som nu arrangeras för första gången är en del av president Macrons initiativ för att betona betydelsen av multilaterala insatser då det gäller att lösa globala utmaningar. I fredsforumet deltar förutom många statschefer och regeringschefer också företrädare för internationella organisationer och det civila samhället.