President Niinistö deltar i Nato-toppmöte

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 16.5.2012

 

Republikens president Sauli Niinistö deltar i Nato-möten i Chigago den 20-21 maj 2012. President Niinistö leder Finlands delegation vid det toppmöte om Afghanistan som hålls i samband med Nato-toppmötet, samt i det separata möte som behandlar Natos partnerskap. Utrikesminister Erkki Tuomioja och försvarsminister Stefan Wallin ingår också i Finlands delegation.

Vid mötet om Afghanistan kommer man att diskutera finansieringen av de afghanska säkerhetsstyrkorna och uppföljningsmissionen till ISAF-insatsen i Afghanistan. Finland fortsätter sitt stöd till Afghanistan i enlighet med riklinjerna i statsrådets redogörelse om Afghanistan. Finland ställer sig positivt till uppföljningsmissionen till ISAF-insatsen, och kommer i ett senare skede att granska möjligheterna att delta i den. Vid partnerskapsmötet kommer man att diskutera samarbetet mellan Nato och dess partnerländer.

Från Chicago reser president Niinistö direkt till Stockholm, där han deltar i Prinsessan Estelles dop. Till dopfestligheterna hör dopceremonin i Slottskyrkan på Kungliga Slottet samt en mottagning och lunch på Kungliga Slottet. Även republikens presidents maka Jenni Haukio deltar i festligheterna i Stockholm.