President Niinistö deltar i toppmöte med JEF-ländernas stats- och regeringschefer i Sverige

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 33/2023
3.10.2023

Republikens president Sauli Niinistö deltar i ett toppmöte med JEF-ländernas stats- och regeringschefer den 12–13 oktober på Gotland.

Toppmötet kommer att fokusera på Rysslands anfallskrig mot Ukraina, ett stärkt samarbete med Nato och förmågan att hantera hybridhot. Värd för mötet är Sveriges statsminister Ulf Kristersson och inbjudna är representanter från samtliga tio länder som deltar i försvarssamarbetet JEF.

Joint Expeditionary Force (JEF) är en multilateral ram för försvarssamarbete som leds av Storbritannien. I samarbetet deltar Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Storbritannien och Sverige. Syftet är att utveckla de deltagande ländernas militära kapacitet genom gemensamma övningar, att förebygga olika kriser och att samarbeta i händelse av en kris. JEF:s huvudsakliga verksamhetsområde är norra Europa och Östersjöregionen.

Det senaste JEF-mötet ägde rum i Lettland i december 2022.