President Niinistö deltar i Världsekonomiforumet

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 3/2013
18.1.2013

Republikens president Sauli Niinistö deltar i Världsekonomiforumet WEF i Davos, Schweiz den 23–25 januari 2013. Under forumet behandlas utmaningar och möjligheter för den ekonomiska utvecklingen ur både ett globalt och ett regionalt perspektiv samt branschvis. President Niinistö håller tal vid två sammanträden som har de globala utsikterna för 2013 respektive Europas framtid som tema. I programmet ingår även bilaterala möten och möten med företag.

I Världsekonomiforumet deltar närmare 50 stats- och regeringschefer. Det sammanlagda antalet deltagare är över 2500. Förutom politiska ledare deltar företagsledare, forskare och representanter för internationella organisationer.