President Niinistö, Diandra och Robin startar kampanjen #supportgruppen för att motarbeta mobbning

Kampanjen #supportgruppen startade. Foto: Matti Porre / Republikens presidents kansli

Kampanjen #supportgruppen startade. Foto: Matti Porre / Republikens presidents kansli

Republikens presidents kansli och Me-säätiö
Pressmeddelande 14/2017
14.3.2017

Republikens president Sauli Niinistö startade den 14 mars 2017 tillsammans med Diandra och Robin kampanjen #supportgruppen. Syftet med kampanjen är att lyfta fram, sprida och ta i bruk god praxis för att få slut på mobbningen.

”Jag vill att Finland ska vara ett land där alla får vara med. Vi tar dem som blir mobbade med i gänget och vi stöder dem att gå vidare. Dessa tankar för jag vidare tillsammans med min egen supportgrupp, alltså Diandra och Robin. Jag vill höra berättelser om lyckade insatser mot mobbning så att vi kan dela med oss av det goda”, framhåller president Niinistö.

God praxis tas fram och sprids vidare

Vem som helst kan i sociala medier med taggen #supportgruppen eller på kampanjens webbplats www.supportgruppen.fi berätta sin egen historia om stöd och uppmuntran som har varit avgörande i klassen, bland kompisar eller i hobbykretsar.

”Jag ville absolut vara med i den här kampanjen. I Finland behöver vi mer uppmuntran, positiv inställning och attitydpåverkan för att minska mobbning. Vi kan alla delta i omvandlingen genom att berätta om våra egna erfarenheter och genom att ta avstånd från mobbning”, säger Robin.

”Vi har alla sett eller blivit utsatta för mobbning. Men vi har en möjlighet att påverka. Tillsammans kan vi se till att alla får vara med”, påpekar Diandra.

Många organisationer med genast i kampanjstarten

På kampanjens webbplats kan vem som helst skriva sin egen historia om stöd och uppmuntran eller berätta om framgångsrika sätt för att motarbeta mobbning. Webbplatsen är öppen fram till den 31 maj. Efter detta sammanställs berättelserna och skickas vidare till stiftelsen Me-säätiö, kampanjens främsta samarbetspartner, som arbetar med att sprida information om de bästa lösningarna till en så bred målgrupp som möjligt. De bästa exemplen på god praxis lyfts fram.

”Me-säätiö har som mål att det i Finland 2050 inte ska finnas ett enda mobbat barn och inte en enda marginaliserad ung. En ung utslagen behöver en upplevelse av att vara accepterad. Supportgrupperna bidrar till att var och en kan känna sig som en del av gemenskapen”, säger Ulla Nord, vd för Me-säätiö.

Samarbetspartner i republikens presidents kampanj #supportgruppen är förutom Me-säätiö också Utbildningsstyrelsen och Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ. Genast under de första minuterna av kampanjen meddelade bland annat Finlands Gymnasistförbund, SOSTE Finlands social och hälsa, Finlands Olympiska Kommitté, Finlands Ishockeyförbund, Finlands Snowboardförbund, idrottsföreningen HJK, Finlands Bollförbund, basketförbundet Suomen Koripalloliitto, skidförbundet Suomen Hiihtoliitto, Arvoliitto, Allianssi och förbundet för yrkesstuderande Suomen ammattiin opiskelevien liitto SAKKI att de deltar i kampanjen och sprider budskapet om #supportgruppen. Det antal organisationer som har tagit emot kampanjautmaningen stiger hela tiden,

Idén bakom #supportgruppen har fått intryck av den lösningsinriktade psykologin och tankar av flera forskare. I Finland är ansatsen till kampanjen mest känd tack vare psykiatern Ben Furman.