President Niinistö diskuterade Finlands säkerhetspolitiska lösningar med riksdagens presidium och partiledare

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 26/2022
5.5.2022

Republikens president Sauli Niinistö träffade torsdagen den 5 maj riksdagens presidium, ordförandena för utrikesutskottet och försvarsutskottet, utrikesministern samt ledningen för de partier som valts till riksdagen. Vid mötet diskuterades statsrådets redogörelse om förändringarna i säkerhetsmiljön samt stärkandet av säkerheten i Finland.

President Niinistö: ”Enligt min mening är det arbete som inleddes i denna grupp den 10 mars så gott som klart. Jag vill tacka alla som har deltagit i arbetet. Vi hade återigen en grundlig diskussion om den pågående redogörelseprocessen och de följande stegen i den. Jag har sagt att jag kommer att berätta min ståndpunkt om ett eventuellt finländskt Natomedlemskap senast den 12 maj. Lägesbilden är densamma för alla. Vi framskrider planmässigt och tillsammans. Målet är klart: att garantera Finlands säkerhet under alla omständigheter.”

”I de internationella diskussioner som jag har fört under vårens lopp har jag fått uppmuntran och stöd för Finlands beslut. Även dessa diskussioner fortsätter”, sade president Niinistö.

Senast hölls ett motsvarande möte den 10 mars. Presidenten fortsätter sina diskussioner med riksdagen vid ett möte med riksdagens utrikesutskott fredagen den 6 maj.