President Niinistö diskuterade krisen i Ukraina med FN:s generalsekreterare

Copyright © Republikens presidents kansli

Copyright © Republikens presidents kansli

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 38/2015
10.6.2015

Republikens president Sauli Niinistö träffade FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon i Astana i Kazakstan onsdagen den 10 juni. Presidenten och generalsekreteraren utbytte åsikter om krisen i Ukraina och den internationella situation som den förorsakat samt om de diplomatiska ansträngningarna för att lösa krisen.

Vid mötet diskuterades även FN:s roll i krisen i Ukraina och samarbetet mellan FN och OSSE. Generalsekreterare Ban tackade Finland och president Niinistö för den roll man tagit i strävandena att lösa krisen.

Även globala utvecklingsfrågor, förberedelserna inför höstens toppmöte om målen för hållbar utveckling, Post 2015, samt förhandlingarna om klimatförändringen togs upp vid diskussionerna.

President Niinistö gör ett arbetsbesök i Kazakstan den 9–10 juni. På onsdagen deltar han i ett internationellt forum mellan religioner i Astana, där även generalsekreterare Ban deltar.
På tisdagen diskuterade president Niinistö krisen i Ukraina med Kazakstans president Nursultan Nazarbajev.