President Niinistö diskuterade med Förenta staternas president Biden

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 1/2022
18.1.2022

Republikens president Sauli Niinistö och Förenta staternas president Joseph R. Biden förde ett telefonsamtal tisdagen den 18 januari 2022.

Presidenterna fortsatte sitt tidigare samtal, som ägde rum den 13 december 2021. Under den långa diskussionen behandlades säkerhetsläget i Europa, de allvarliga spänningarna vid Ukrainas gränser och möjligheterna att hitta lösningar.

Samtalet fördes på initiativ av USA.