President Niinistö diskuterade med Förenta staternas president Biden och Sveriges statsminister Andersson

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 42/2022
9.8.2022

Republikens president Sauli Niinistö, Förenta staternas president Joseph R. Biden och Sveriges statsminister Magdalena Andersson hade ett telefonsamtal tisdagen den 9 augusti 2022.

Genast efter samtalet bekräftade president Biden Förenta staternas ratificering av Finlands och Sveriges Nato-medlemskap med sin underskrift. President Niinistö, president Biden och statsminister Andersson diskuterade de ratificeringar som ännu saknas och Finlands och Sveriges kommande roll som Nato-medlemmar.

President Niinistö tackade president Biden för det värdefulla stödet från Förenta staterna under det gångna året. ”Vi har kommit en lång väg från när vi första gången talade om de här frågorna”, konstaterade president Niinistö till president Biden.

Förutom säkerhetspolitiken lyfte president Niinistö fram även betydelsen av teknologisamarbetet i relationerna mellan Finland, Sverige och Förenta staterna. Under samtalet diskuterades dessutom behovet att fortsätta stödja Ukraina.

Samtalet fördes på initiativ av Förenta staterna.