President Niinistö diskuterade med Förenta staternas vicepresident Harris

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 6/2021
27.4.2021

Republikens president Sauli Niinistö och Förenta staternas vicepresident Kamala Harris förde ett långt och angenämt telefonsamtal på tisdag kväll den 27 april 2021.

Vicepresident Harris framförde hälsningar från president Biden till president Niinistö.

President Niinistö och vicepresident Harris konstaterade att den täta bilaterala relationen mellan Finland och Förenta staterna är utomordentlig och de diskuterade möjligheterna att öka samarbetet ytterligare särskilt inom områdena för teknologi och säkerhet.

Samtalsämnen var även stormaktsrelationerna och det spända internationella läget. President Niinistö berättade om sitt initiativ att stärka Helsingforsandan när den firar 50-årsjubileum år 2025.

President Niinistö och vicepresident Harris talade om behovet av konstruktivt samarbete på det arktiska området, samt i fråga om klimatförändringen och säkerhetsfrågor. President Niinistö framförde sitt tack för att Förenta staterna på nytt har anslutit sig till det internationella klimatsamarbetet.

Utöver det globala samarbetet för hälsosäkerhet diskuterades även migrationen både till Förenta staterna och Europa och möjligheterna att påverka grundorsakerna till den. I anslutning till detta framhävde president Niinistö betydelsen av att förbättra kvinnornas och flickornas ställning.