President Niinistö diskuterade med Kinas president Xi

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 11/2021
21.6.2021

Republikens president Sauli Niinistö förde ett bra och ingående telefonsamtal med Kinas president Xi Jinping måndagen den 21 juni 2021.

Presidenterna inledde samtalet med att diskutera Finlands och Kinas bilaterala relationer och möjligheter att vidareutveckla handeln, investeringarna samt utbildnings- och forskningssamarbetet mellan länderna. Även cirkulär ekonomi, ren teknik och övriga gemensamma åtgärder för att bekämpa klimatförändringen utgjorde samtalsämnen. President Niinistös förhoppning om att Kina ska ansluta sig till finansministrarnas klimatkoalition väckte engagerat gensvar.

President Niinistö framförde sina tankar om Helsingforsandan, som fick sin början 1975 på Konferensen för säkerhet och samarbete i Europa, och möjligheterna att lyfta upp den till global nivå före utgången av 2025. Han tog upp att dagens mänskliga skyldigheter i väsentlig grad har anknytning till Helsingforsandan; däribland bevarandet av freden, bekämpningen av klimatförändringen och andra gemensamma hot såsom pandemier, samt tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna. I detta sammanhang betonade båda presidenterna behovet av äkta dialog. I samma anda diskuterade presidenterna också relationerna mellan Europeiska unionen och Kina.