President Niinistö diskuterade med president Putin

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 18/2015
23.4.2015

Republikens president Sauli Niinistö och Rysslands president Vladimir Putin förde ett telefonsamtal på torsdag kväll den 23 april. Samtalet fördes på Finlands initiativ.

Samtalet behandlade krisen i Ukraina, Iran, utvecklingen av relationerna mellan EU och Ryssland, det arktiska samarbetet samt de bilaterala relationerna mellan Finland och Ryssland. President Niinistö betonade att det är nödvändigt att Minskavtalet verkställs. Finland betonade också vikten av OSSE:s övervakningsinsats och Finland är en av insatsens största understödare. När det gäller förhandlingarna om kärnprogrammet i Iran ansåg president Niinistö att det vid sidan av resultaten är mycket viktigt med ett intensivt internationellt samarbete mellan de olika parterna under förhandlingsprocessen. Presidenterna kom även överens om att ha fortsatt kontakt.