President Niinistö diskuterade med president Putin

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 59/2014
6.11.2014

Republikens president Sauli Niinistö diskuterade med president Vladimir Putin per telefon på förmiddagen den 6 november 2014. Samtalet fördes på Finlands initiativ. Under samtalet, som varade i ungefär en timme, diskuterade presidenterna särskilt krisen i Ukraina och fortsättningen på fredsprocessen. Enligt president Niinistö erkänner Finland inte de val som hölls i regionerna Donetsk och Luhansk i Ukraina den 2 november. Niinistö ansåg det vara ytterst viktigt att man så snabbt som möjligt når en fredlig lösning på krisen. Presidenten konstaterade också att det även i fortsättningen är viktigt att upprätthålla en dialog mellan Finland och Ryssland.