President Niinistö gratulerade Förenta staternas president

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 46/2012
7.11.2012

Republikens president Sauli Niinistö har framfört sina gratulationer till president Barack Obama som i Förenta staternas presidentval blev vald för en andra period.

Enligt president Niinistö är relationerna mellan Finland och Förenta staterna utmärkta och han är övertygad om, att förbindelserna kommer att vara fortsatt goda också under president Obamas andra verksamhetsperiod.

”Dagens globala utmaningar är gemensamma för oss, och för att bemöta utmaningarna är ett starkt transatlantiskt samarbete viktigt. Jag är övertygad om att Finland och Förenta staterna kan utgående från de utmärkta relationerna fortsätta att fördjupa samarbetet i framtiden”, sade president Niinistö i sitt gratulationsbrev.