President Niinistö i FN: Finland är redo att bära sitt ansvar i säkerhetsrådet

Republikens presidents kansli
Meddelande 38/2012

Republikens president Sauli Niinistö underströk säkerhetsrådets betydelse som främjare av internationell fred och säkerhet i sitt tal inför FN:s generalförsamling.

"Vårt land är villigt att bära det ansvar som ett medlemskap i säkerhetsrådet medför", sade president Niinistö i FN:s huvudkontor i New York tisdagen den 25 september. "Vi är redo att söka konstruktiva och objektiva lösningar på de gemensamma problemen".

President Niinistö betonade även Finlands starka roll i FN:s fredsbevarande verksamhet och engagemang i utvecklandet av det fredsbevarande arbetet bl.a. i form av utbildning. "Den fredsbevarande verksamheten, som säkerhetsrådet befullmäktigar, erbjuder ett gott redskap för detta arbete. Finland har deltagit i FN:s fredsbevarande verksamhet under hela sitt medlemskap."

I sitt tal lyfte president Niinistö även fram fredsmäkling, där Finland också gjort stora insatser. "I denna sal godkändes i fjol på Finlands och Turkiets initiativ en resolution som stärker den fredsbevarande verksamhetens rättsgrund.

President Niinistö konstaterade att massförstörelsevapnen utgör ett allvarligt hot mot den internationella säkerheten. Därför är det nödvändigt att förhindra deras spridning. Finland uttryckte också sin beredskap att delta bl.a. i övervakningen av kemiska vapen i Mellanöstern.

Presidenten framhävde säkerhetsrådets roll i lösningen av konflikten i Syrien. "Vi måste få ett slut på dödandet av civilbefolkningen. Alla medlemmar i säkerhetsrådet måste samarbeta för att hitta en utväg.