President Niinistö i Jakobacka: Vad kan vi göra för att förbättra de ungas vardag

Webbsidorna och broschyren "Helt vanliga saker" offentliggjordes
 

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 32/2012
7.9.2012

 

Republikens president Sauli Niinistö besökte Jakobacka skola fredagen den 7 september. Där offentliggjordes broschyren "Helt vanliga saker" och webbsidorna www.tavallisia.fi, som presenterar sådana vardagsmetoder som de vuxna kan använda för att göra barns och ungas vardag tryggare. Vardagsmetoderna har sammanställts i de arbetsgrupper som president Niinistö har sammankallat, där experter och personer som har erfarenhet inom det praktiska arbetet med ungdomar har medverkat. Även forskare inom området har kommenterat metoderna.

"Vi har sökt metoder som är relevanta och för vilkas genomförande det inte krävs någon särskild yrkeskunskap. Det är inte fråga om överraskande saker eller några mirakel, men en enda, till och med tillfällig handling, kan vara betydelsefull", sade president Niinistö.

Vid de workshoppar som ordnades vid skolan dryftade presidenten och experterna tillsammans med de unga hur man kunde förverkliga vardagsmetoderna i praktiken.

Enligt juris doktor Sakari Huovinen, som är samordnare för expertgrupperna, vet vi inte alltid ens i efterhand varför livets händelser glider oss ur händerna. Ofta hänger det på små, alldeles vardagliga ting.

"De metoder som nu offentliggörs är förslag. De inbjuder till konkreta åtgärder. Vi vill sporra människor att hitta på fler vardagliga, enkla metoder, och att berätta hur de vill ta emot denna utmaning. Vi behöver allas stöd", sade Huovinen.

Enligt producent Marko Kulmala kom det i de arbetsgrupper som träffades under sommaren särskilt fram, att förändringen till det bättre hos ungdomar ofta får sin början i alldeles små saker och med stöd av en närstående vuxen.

"Vi är övertygade om att vi med hjälp av dessa förslag kommer igång, om vi tillsammans arbetar för det", ansåg Kulmala, som styrt arbetsgruppernas arbete.

Marginalisering och sysslolöshet är inte ett problem endast för de tiotusentals ungdomar för vilka livet har spårat ur. Det är hela samhällets angelägenhet.

"Är marginalisering något som berör mig och kan också jag göra något? Jag tror att envar kan göra något för ett barn eller en ung människa i den närmaste kretsen", sade president Niinistö.

Presidenten och de övriga deltagarna betonade emellertid att mycket arbete återstår. Genom den allmänna debatten är det dock möjligt att få till stånd åtgärder över hela Finland. På webbsidorna "tavallisia.fi" kan man dela med sig av sina egna vardagsmetoder.

Ihan tavallisia asioita www.tavallisia.fi
Broschyren "Helt vanliga saker" kan skrivas ut från www.tavallisia.fi

Se även:
Republiken Finlands president www.president.fi/sv
I de sociala medierna www.facebook.com/niinisto och www.twitter.com/VeeraHeinonen

Ytterligare information:

Sakari Huovinen, projektsamordnare, tfn 0400 408 489, sakari.huovinen@tavallisia.fi
Veera Heinonen, kommunikationschef, republikens presidents kansli, tfn 09-661 133 eller 040 1585473, veera.heinonen@tpk.fi
Mikko Kortelainen, specialmedarbetare, republikens presidents kansli, tfn 09-661 133, mikko.kortelainen@tpk.fi