President Niinistö i samtal med Kinas president Xi

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 3/2024
10.1.2024

Republikens president Sauli Niinistö förde ett samtal via videolänk med Kinas president Xi Jinping onsdagen den 10 januari 2024.

Presidenterna hade en god diskussion om de bilaterala relationerna mellan Finland och Kina, som konstaterades vara stabila och långvariga. Den bilaterala dialogen och besöksutbytet har blivit livligare efter covidpandemin. Presidenterna konstaterade att det pågår en konstruktiv dialog mellan länderna om incidenten med Balticconnector-ledningen. Frågor om ekonomiskt samarbete mellan länderna behandlades också.

Presidenterna diskuterade dessutom ingående det globala geopolitiska läget och betydelsen av relationerna mellan stormakterna. President Niinistö tog upp frågan om kriget i Ukraina och dess vidare konsekvenser. Niinistö betonade vikten av Kinas roll för att uppnå en rättvis och hållbar fred. Presidenterna enades om att det är viktigt att föra en genuin, konstruktiv och gränsöverskridande dialog för att lösa och förebygga globala problem.

Nödvändigheten av att bekämpa klimatförändringarna och behovet av samarbete togs också upp. Presidenterna diskuterade även relationerna mellan EU och Kina samt den senaste tidens utveckling och utmaningar.

President Niinistö tackade president Xi Jinping för de många viktiga och öppna bilaterala diskussionerna under årens lopp och uttryckte sin förhoppning om att kontakterna mellan de länderna på hög nivå skulle fortsätta.