President Niinistö i Tokyo: Finland och Japan mot ett strategiskt partnerskap

Copyright © Tasavallan presidentin kanslia

Copyright © Tasavallan presidentin kanslia

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 8/2016
10.3.2016

Finland och Japan bygger ett nytt strategiskt partnerskap som omfattar ett närmare samarbete både i fråga om de politiska relationerna och i fråga om ekonomi, vetenskap, teknik, utbildning, jämlikhet och arktiska frågor. Republikens president Sauli Niinistö diskuterade samarbetet mellan länderna med Japans premiärminister Shinzo Abe på sitt officiella besök i Tokyo den 10 mars. I samband med mötet gav länderna ett gemensamt uttalande om det strategiska partnerskapet.

Enligt president Niinistö har Finland och Japan mycket goda relationer som grundar sig på gemensamma värden, förtroende och ömsesidig respekt. Inom det ekonomiska området är Japan ett av de viktigaste partnerländerna utanför EU och en betydande investerare. ”Under de senaste åren har japanerna gjort flera stora investeringar i Finland och de har visat sig vara framgångsrika”, sade president Niinistö på den presskonferens som hölls efter mötet.

Andra samarbetsmöjligheter finns bl.a. inom skogsindustrin, energisektorn, kärnsäkerheten och IKT-sektorn. De täta flygförbindelserna och den ökande turismen liksom också kultursamarbetet förbättrar relationerna mellan länderna ytterligare.  

Stats- och regeringscheferna diskuterade frågan om ett stärkt säkerhetspolitiskt samarbete. President Niinistö förhöll sig positivt till Japans planer på att öka deltagandet i den internationella krishanteringen.

Parterna behandlade också den internationella situationen och regionala frågor, t.ex. Nordkorea och tvisterna i Sydkinesiska och Östkinesiska haven samt läget i fråga om asylsökande i Europa och relationerna med Ryssland.

President Niinistö är med sin maka Jenni Haukio på officiellt besök i Japan den 7–11 mars 2016. Tidigare på torsdagen mottogs presidentparet av Japans kejsare Akihito och kejsarinna Michiko.

President Niinistö har under sitt tre dagar långa besök träffat Japans politiska ledning och representanter för näringslivet, däribland Tadamori Oshima, parlamentets talman, Gen Nakatani, försvarsminister, och ledningen för näringslivsförbundet Keidanren. I parlamentet ordnades på onsdagen ett seminarium om Finlands och Japans ekonomiska relationer och om ett strategiskt partnerskap. Besöket inleddes på tisdagen i Japans förra huvudstad Kyoto, där presidentparet bekantade sig med landets historia och kultur och företrädare för regionalförvaltningen.

Bilder

 Det officiella besöket i Japan inleddes i Kyoto. President Sauli Niinistö och hans maka Jenni Haukio deltog i en traditionell teceremoni enligt Urasenkeskolan. Stormästare Sen Genshitsu var guide (andra från vänster). Copyright © Republikens presidents kansli  I Kyoto besökte presidentparet Kinkaku-ji, dvs. Gyllene paviljongens tempel. Copyright © Republikens presidents kansli  I Kyoto besökte presidentparet Kinkaku-ji, dvs. Gyllene paviljongens tempel. Copyright © Republikens presidents kansli
 I besöksprogrammet ingick också ett besök i Kejserliga palatset i Kyoto. Copyright © Republikens presidents kansli Keiji Yamada, guvernör i Kyoto prefektur överräckte en tavla till presidentparet. Copyright © Republikens presidents kansli Den första besöksdagen avslutades med en middag där representanter för Kyoto prefektur, Kyoto stad och näringslivet var värdar. Copyright © Republikens presidents kansli
 President Niinistö och företagsdelegationen träffade inflytelserika personer inom ekonomi på en lunch vid japanska näringslivsförbundet Keidanren i Tokyo den 9 mars. Copyright © Republikens presidents kansli  President Niinistö och företagsdelegationen träffade inflytelserika personer inom ekonomi på en lunch vid japanska näringslivsförbundet Keidanren i Tokyo den 9 mars. Copyright © Republikens presidents kansli  Gruppfoto med president Niinistö och ordförandena för Keidanrens Europakommitté Yoshio Sato (till höger) och Hiroaki Ishizuka. Copyright © Republikens presidents kansli
 President Niinistö träffade japanska medier på Japans nationella pressklubb i Tokyo onsdagen den 9 mars 2016. Copyright © Republikens presidents kansli  President Niinistö talade vid seminariet om Finlands och Japans strategiska partnerskap i Japans parlament onsdagen den 9 mars. Copyright © Republikens presidents kansli President Niinistö talade vid seminariet om Finlands och Japans strategiska partnerskap i Japans parlament onsdagen den 9 mars. Copyright © Republikens presidents kansli
President Niinistö träffade Tadamori Oshima, talman för Japans underhus, den 9 mars i Tokyo. Copyright © Republikens presidents kansli Japans kejsare Akihito och kejsarinnan Michiko tog emot presidentparet i det kejserliga palatset. Copyright © Republikens presidents kansli  Japans kejsare Akihito och kejsarinnan Michiko tog emot presidentparet i det kejserliga palatset. Copyright © Republikens presidents kansli
 Japans kejsare Akihito och kejsarinnan Michiko tog emot presidentparet i det kejserliga palatset. Copyright © Republikens presidents kansli  Japans kejsare Akihito och kejsarinnan Michiko tog emot presidentparet i det kejserliga palatset. Copyright © Republikens presidents kansli Japans kejsare Akihito och kejsarinnan Michiko tog emot presidentparet i det kejserliga palatset. Copyright © Republikens presidents kansli
 President Niinistö träffade Japans försvarminister Gen Nakatani i Tokyo den 10 mars. Copyright © Republikens presidents kansli  Republikens president Sauli Niinistö träffade Japans premiärminister Shinzo Abe på sitt officiella besök i Tokyo den 10 mars. Copyright © Republikens presidents kansli  Officiella diskussioner. Finland och Japan bygger ett nytt strategiskt partnerskap som omfattar ett närmare samarbete både i fråga om de politiska relationerna och i fråga om ekonomi, vetenskap, teknik, utbildning, jämlikhet och arktiska frågor. Copyright © Republikens presidents kansli
 Republikens president Sauli Niinistö träffade Japans premiärminister Shinzo Abe på sitt officiella besök i Tokyo den 10 mars. Copyright © Republikens presidents kansli Republikens president Sauli Niinistö träffade Japans premiärminister Shinzo Abe på sitt officiella besök i Tokyo den 10 mars. Copyright © Republikens presidents kansli Republikens president Sauli Niinistö träffade Japans premiärminister Shinzo Abe på sitt officiella besök i Tokyo den 10 mars. Copyright © Republikens presidents kansli