President Niinistö inspekterar marinen och besöker Skärgårdshavets nationalpark

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 8/2021
28.5.2021

Republikens president Sauli Niinistö inspekterar marinen på Russarö och besöker Örö i Skärgårdshavets nationalpark onsdagen den 2 juni 2021.

På Russarö fördjupar sig president Niinistö i aktuella ärenden inom marinen och följer den pågående övningen Ritva 21. På programmet står bland annat skjutövningar och presentationer av sjömålsrobotbatteriets verksamhet och kustjägarnas stridsövning. Presidenten inspekterar därtill en uppdaterad robotbåt i Hamina-klassen och diskuterar med beväringarna och försvarsmaktens personal.

Marinen, som är en av Försvarsmaktens tre försvarsgrenar, ansvarar för att övervaka havsområdena och avvärja territoriella kränkningar, att trygga sjöförbindelserna och avvärja anfall från havet. Ritva 21 är en delmanöver i södra Finland inom Försvarsmaktens huvudmanöver våren 2021. I övningen deltar trupper från alla försvarsgrenar samt fartyg från gränsbevakningsväsendet och den svenska marinen.

På Örö i Skärgårdshavets nationalpark träffar president Niinistö representanter för kommunen Kimitoön och diskuterar aktuella frågor med dem. Presidenten gör också en rundtur på ön och studerar öns natur tillsammans med företrädare för Forststyrelsen.

Ön Örö överfördes 2015 från Försvarsmakten till Forststyrelsen, varvid ön fogades till Skärgårdshavets nationalpark och öppnades för allmänheten. Utöver den historiska befästningen och sevärdheterna som gäller kustförsvaret har Örö också en av södra Finlands viktigaste koncentrationer av hotade arter och naturtyper.